Usługi księgowe obejmują:

- sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

- księgowanie zdarzeń gospodarczych w ryczałcie    ewidencjonowanym, KPiR, ksiąg handlowych

 - prowadzenie rejestrów  VAT

- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości    niematerialnych i prawnych

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

- sporządzanie deklaracji podatkowych

- sporządzenie zeznań rocznych

- przygotowywanie bilansów i sprawozdań