Usługi dotyczące Kadr i Płac obejmują m.in.:

- naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami

- sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS

- prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników

- sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników

- wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach

- sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń