Usługi doradcze z zakresu księgowości biznesowej obejmują:

- reprezentowanie przed organami podatkowymi, celnymi, sądami administracyjnymi

- konsultacje i porady z zakresu ksiegowości i rozliczeń podatkowych